nederlandse versie

Une mobilité responsable et partagée chez Actiris

Uniquement réservé aux employés de Actiris durant cet automne, découvrez gratuitement les joies des vélos-cargo électriques Monkey Donkey, le premier service de location partagée à Bruxelles !

Envie d’utiliser ce type de vélos de temps en temps pour, par exemple, aller au magasin ou faire une sortie avec les enfants ? Louer un vélo-cargo ou un vélo-longtail est alors une bonne idée lorsque vous en avez besoin pour une heure, une journée, un week-end..

bikes-monkey-v3
Un Monkey
bikes-donkey-v3
Un Donkey

Code gratuit pour l'une des 13 stations de Monkey Donkey

Pour donner la chance aux employés de Actiris de tester un tel système, Monkey Donkey offre un code qui  vous permet de faire un tour gratuit sur un vélo partagé disponible chez l’un de nos 13 partenaires-hôtes de votre choix, dans la région bruxelloise.

Cette promotion est valable du lundi 10 octobre au mardi 15 novembre 2022.
Vous pouvez obtenir votre code via ce formulaire.

Pour vous garantir l’accès à l’un de nos vélos pour votre essai gratuit, veuillez remplir ce formulaire :

Verantwoordelijke en gedeelde mobiliteit bij Actiris

Alleen beschikbaar voor Actiris medewerkers dit najaar, ontdek de geneugten van de Monkey Donkey elektrische bakfietsen, de eerste gedeelde fietsverhuurdienst in Brussel!

Zin om dit type fiets af en toe gebruiken, bijvoorbeeld om naar de winkel te gaan of om de kinderen mee uit te nemen? Een bakfiets of een longtailfiets huren is een goed idee als je hem nodig hebt voor een uur, een dag, een weekend, enz.

bikes-monkey-v3
Een Monkey
bikes-donkey-v3
Een Donkey

Gratis code voor één van de 13 Monkey Donkey stations

Om de werknemers van Actiris de kans te geven dit systeem te testen, biedt Monkey Donkey een code aan waarmee u een gratis ritje kunt maken op een deelfiets die beschikbaar is bij één van onze 13 partners naar keuze in de regio Brussel.

Deze actie is geldig van maandag 10 oktober tot en met dinsdag 15 november 2022.
Je kan je code verkrijgen via dit formulier.

Vul dit formulier in om u toegang te garanderen tot een van onze fietsen voor uw gratis test :

Download our Monkey Donkey app

(It’s free !)